Hos Blakstad Olje AS er vårt mål å kunne gi fastboende og gjennomgangstrafikk på småsteder et tilbud om å kunne fylle drivstoff. 


Telefon:

Hovednummer: 72 45 00 00

Tankbil direkte: 48 10 34 95


E-post

Kontakt oss gjerne med skjemaet under:

 
Navn *
Navn